menu

HOME 商品服務

商品服務

遠雄人壽永康富醫療健康保險附約

備查文號:民國112年06月01日  遠壽字第1120002213號函

給付項目:住院日額保險金、住院慰問保險金、住院前後門診保險金、住院醫療費用保險金
                  、住院手術費用保險金、門診手術費用保險金
                  (每年保險金給付總限額請參照保險單條款附表)

商品類別:健康險;不分紅保險單